AGENDA

Kavandamist alustame alati küsimustega koha, programmi ja lähteülesande kohta. Soovitud hoonet või väliruumi koos laiema kontekstiga vaadeldes selgub tihti, et avaneb võimalus lähteülesandes küsitu abil luua veel lisakvaliteete/ruume.


Tabasalu tervisekeskuse abil moodustus avalik plats aleviku keskele olulisele tuiksoonele ja liikumisteljele, mida keegi lähteülesandega ei küsinud. Sindi keskväljaku äärde tekib ajaloolisse hoonesse bussijaam/kogukonnamaja, noortekeskus saab väljaku. Kiiu lasteaia saal muutub teatriks ja kinoks töövälisel ajal. Heli-X muutub skulptuurist ruumiks ja muusikaliseks instrumendiks ning valgustiks. Põlva keskväljaku äärsed paviljonid joonistavad välja võimaliku tuleviku visiooni hoonetega ümbritsetud elavast linnasüdamest, ilma, et ühtegi maja oleks veel väljaku ümber.

Jätame kavandatud ruumidele võimaluse sekkumiseks, uuteks etappideks ja edasiarendusteks, millele on selge kontseptsiooniga noot antud.

Tabasalu rohesõrestik saab kasvada aastatega kaetud aiaks, mis ühendab kahte hoonet. Sindi keskväljaku lineaarpark on vaba valgus/tegevusmaastiku arendustele/liikumistele, mida juhib keskne siduv vöö. Heli-X on raam rohelusele ja avatud muusikalistele ning valgusdisaini sekkumistele. Rohuneeme elamu vaateid raamivad hoovid ja mahud saavad jätkata algset ideed ning kasvada ruumi tihenemise suunas. Põlva keskväljaku paviljonid saavad hoonestuse tekkimiseni piiritleda keskusala ning suunata liikumisi jõe ja mäe suunalisel teljel. Peale hoonete ehitust saavad paviljonid nihkuda väljaku keskele või jõe äärde.

Meie ruumiloomingut käivitab väliruumi ja siseruumi vahelise piiri (ümber)mõtestamine. Tihti on väli- ja siseruum meie jaoks lahutamatult seotud rohkem kui ainult füüsilise piiri mõistes. 


Tabasalu tervisekeskuse siseruumi ooteala, väljak ja vana hoone otsasein loovad terviku, kus tekib dialoog erinevate ruumide vahel olenemata sellest, et tegu on mõistetena sise- ja väliruumiga. Heli-X teoses sees olles võib tajuda, et kooli hoovist on liigutud teise ruumi, kuigi mõlemad asuvad väliruumis.